Splav Dunajca so študentmi austrálskej delegácie


PA020054.JPG
PA020054
210.85 KB
PA020055.JPG
PA020055
253.62 KB
PA020057.JPG
PA020057
283.94 KB
PA020058.JPG
PA020058
286.77 KB
PA020059.JPG
PA020059
181.02 KB
PA020060.JPG
PA020060
253.60 KB
PA020061.JPG
PA020061
186.67 KB
PA020062.JPG
PA020062
208.11 KB
PA020064.JPG
PA020064
229.41 KB
PA020065.JPG
PA020065
260.45 KB
PA020066.JPG
PA020066
296.99 KB
PA020067.JPG
PA020067
242.94 KB
PA020068.JPG
PA020068
268.60 KB
PA020069.JPG
PA020069
296.56 KB
PA020070.JPG
PA020070
304.81 KB
PA020071.JPG
PA020071
315.52 KB
PA020072.JPG
PA020072
181.84 KB
PA020073.JPG
PA020073
201.58 KB

Created by IrfanView